» Otoczaki i płaszczaki

Otoczak - fragment minerału lub skały o rozmiarach frakcji żwirowej, wygładzony

i zaokrąglony podczas transportu przez wodę. Podczas takiego przemieszczania poszczególne fragmenty ocierają się o siebie i o dno zbiornika. Powoduje to obtoczenie większych ziaren 
i roztarcie drobniejszych. Skutkiem takiej naturalnej obróbki jest zmniejszenie oraz ujednolicenie ich wielkości oraz kształtu.
W materiale o dłuższej drodze transportu przeważają skały bardziej odporne (np. kwarcyty, kwarce, piaskowce). 
Obecnie, w kamieniołomach otoczaki wytwarza się również przemysłowo, sposobem mechanicznym.
 Szczególną odmianą otoczaków pod względem kształtu są płaszczaki.
 • Otoczak granitowy
 • Otoczak śnieżnobiały
  (0-1 cm)
 • Otoczak śnieżnobiały
  (1-2 cm)
 • Otoczak śnieżnobiały
  (2-4 cm)
 • Otoczak śnieżnobiały
  (4-8 cm)
 • Otoczak śnieżnobiały
  (8-13 cm)
 • Otoczak śnieżnobiały
  (13-25 cm)
 • Otoczak zielono-biały
  (0-1 cm)
 • Otoczak zielono-biały
  (1-2 cm)
 • Otoczak zielono-biały
  (2-4 cm)
 • Otoczak zielono-biały
  (4-8 cm)
 • Otoczak zielono-biały
  (8-13 cm)
 • Otoczak zielono-biały
  (13-25 cm)
 • Otoczak bordowo-biały
  (0-1 cm)
 • Otoczak bordowo-biały
  (1-2 cm)
 • Otoczak bordowo-biały
  (2-4 cm)
 • Otoczak bordowo-biały
  (4-8 cm)
 • Otoczak bordowo-biały
  (8-13 cm)
 • Otoczak bordowo-biały
  (13-25 cm)
 • Otoczak czarny (4-8 cm)
 • Płaszczak szary (13-25 cm)
 • Otoczak zielony (13-25 cm)

Nowości!

KARCHER

Copyright © 2012 ArtPol